viernes, 18 de noviembre de 2016

Historia da Tecnoloxía PARTE 2

IDADE MEDIA 


Na Idade Media distínguense séculos importantes para a evolución da Tecnoloxía:
                                                   - Século VII:
                                                         

* Iniciase na India o cálculo con números negativos e a ubicación dos números nas  posiciones definitivas
 * Na cultura Árabe desenvólvense algúns procesos químicos (ácido sulfúrico, ácido nítrico,etc.) E estudos sobre o proceso da evaporación, condensación...
  * En China comeza o emprego de un tipo de imprenta constituida por carateres  independentes.     -Século IX:
   
       * Fanse os primeiros reloxos de pesas con engranaxes.
       *Constrúese a primeira máquina voadora, sen éxito 
       *En China os primeiros molinos de vento  e teléfono sen
         fio.
       * Árabes experimentan sobre a cámara oscura.
   
           - Século XI:
        
        *Constrúese en China o primeiro reloxo de auga de precisión con un 
         erro inferior a minuto e medeio diario.
        * Fabrícase , en Europa, o vidrio plano.
  
           - Século XIII:
        
       * En China empréganse bólas de aceiro cargadas con pólvora como              bombas.
       * En Europa, coñécense as lentes convexas para a fabricación de                 anteollos.
       * Técnicas de como manexar os explosivos 
       *  Úsanse as primeriras armas de fogo.

         - Século XV:

        *Aparecen os primeiros observatorios astronómicos.
        * Primeiro modelo da esferas terrrestres e da carta marítima.
        * Outros avances: molino de vento importado de China, mellora na metalurxia do ferro, altos
           hornos.


IDADE MODERNA

A idade Moderna compréndese entre 1500 e 1750. Esta Época é un dos períodos máis brillantes da historia, pois, se cultivaron todas as ramas do saber xunto con grandes realizacións mecánicas.
Algúns dos inventores máis destacados son:
A) Leonardo Da Vinci observou as aves e construiu a primeira máquina de voar , ideou o paracaídas, a bobinadora de seda, o reloxo despertador, a carretilla de man, as botas de auga,os engranaxes  cónicos...
B) Galileo  : mellorou o telescopio e realizou observacións astronómicas
C) Johannes Gutenberg:  inventou a imprenta.

Neste período tamén comezan a aparecer fábricas provocado pola desaparición dos gremios de artesáns e outros avances referidos ós materiais máis característicos (vidrio e madeira )A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 


Este período é considerado como o maior cambio tecnolóxico, socioeconómico e cultural da historia ( finais do século XVIII  e principios do XIX ).
A revolución comezou coa mecanización da industria téxtil , có desenvolvemento do ferro.
Pero os inventos máis destacados son a introducción da MÁQUINA DE VAPOR  e unha poderosa MAQUINARIA.
Máis tarde a partir desto apareceron outras importantes innovacións :
- O emprego do vapor da auga nalgunhas máquinas para o seu funcionamento.
- Introducción da cadea de montaxe.

SÉCULO XX 

Pode ser dividido en distintas partes ou etapas:
* A explosión do coñecemento :  Prodúcese un desenvolvemento que parece non ter límites e comeza   a exploración en ámbitos remotos do planeta. Destaca : a Teoría Cuántica de Plank, a Teorúia da        Relatividade de Eintein, o Acelerador de Partículas , a fusión nuclear, teorías atómicas.    
Image result for marca ford  
* Plásticos e novos materiais : aparecen materiais inoxidables,
novas aleacións do aluminio , plásticos, novos polímeros como a silicona...
* Progreso na Insutria ; Especialización en toas as ramas técnicas.
  Avances: aparición da marca de automóbiles "FORD" (Henry Ford) e a chegada da mecanizació, robótica e  automatización.
 * Guerras Mundiais: Construcción de barcos e sumerxibles de aceiro. Aparecen máscaras de gas, avións a reacción, mísiles aire-terra, bombas volantes, cohetes.
* Carrera epacial :  Desenvolvemento de novos materiais , tecnoloxías e no ámbito da información como: paneles solares, satélites de comunicación en órbitas terrestres, estacións espaciais ..


SÉCULO XXI

É considerado o futuro inmediato e abrangue todo o que coñecemos hoxe en día desde un microondas ata os novos automóbiles e móbiles.
Image result for Tecnología en el siglo 21      Image result for Tecnología en el siglo 21  Image result for Tecnología en el siglo 21  Image result for coches más modernos       Image result for motos más modernas   

No hay comentarios:

Publicar un comentario