sábado, 22 de abril de 2017

Pensamento matemático

A forma máis lóxica de pensar básase nops números. Cando fas cálculos simples non tratas de adivinar nada, senón que encontras respostas aplicando regras lóxicas ás cifras. Case todas as culturas idearon un modo de contar, e moitas desenvolveron fromas de razoar con números.

                                              Image result for matemáticas
Sistemas de cálculo

Imaxina que eres un granxeiro da Idade de Pedra que conta ovellas. Contas ata dez coas mans. Ao cehgar a dez, pos unha pedra no regazo e empezas de novo. Ao chegar a oito, tes unha pedra e oito dedos:18. Por iso, o noso sistema basease nas decenas.

Xeometría

As matemáticas poden describir formas como triángulos e pirámides en términos de ángulos e dimensións. Isto pode usarse para medir cousas como a altura das montañas. Se coñeces a túa distancia horizontal e tes algún modo de medir o ángulo que forma, sabrás a altura que ten.


A Ciencia Universal

Hoxe toda a ciencia básase en medir cousas e reducilas a fromas numéricas. Estas se unsan nas matemáticas, que a súa vez axúdannos a comprender e emplear a ciencia. Os científicos crean ecuacións que explican como funciona o Universo e as galaxias como a ínfima das minúsculas partículas que forman os átomos. Desexan descubrir unha "teoría do todo" que una ambos extremos da escala. Cando o fagan, esta será unha ecuación matemática.


Álxebra
Image result for álgebra
Certos cálculos poden empregarse para resolver problemas concretos, e a súa froma nunca cambia. Isto permite sustituir os números por símbolos. Por exemplo, podes averiguar a superficie de un rectángulo multiplicando a súa lonxitude pola súa anchura, logo a ecuación resultante é L x A= S. Se sabes a superficie e a anchura pero non a altura, divide ambos lados da ecuación por A. Os A da esquerda anúlanse, o que nos deixa L= S/A. A continuación, podes remplazar os símbolos por cifras reais.


No hay comentarios:

Publicar un comentario